İş

İş Yeri Açmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İş Yeri Açmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İş Yeri Açmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kendi iş fikri üzerinden işyeri açmak isteyen erkek veya kadın girişimcilerin mutlaka yasal mevzuatları yerine getirmeleri gerekmektedir. Belediye, Vergi dairesi, Ticaret odaları, Esnaf odaları bu kurumların başında yer almaktadır. Kendi iş yerini açmak isteyenler için iyi bir muhasebeciye ihtiyacınız olacaktır. Muhasebeci iş yerinizin girdi ve çıktıklarını (faturalar) takip etmek için çok önemlidir. Ödenmesi gereken verginin doğru bir şekilde tahsis edilmesi için mutlaka iyi bir muhasebeci ile görüşünüz. Ayrıca muhasebeciler ile görüşerek iş yeri açmak için size uygun vergi usulünü öğrenebilirsiniz.

Vergi Dairesine Verilmesi Gereken Evraklar

İş fikrini hayat vermek isteyen girişimciler maliye ile sorun yaşamamaları için vergi dairesine bildirim yapmaları gerekmektedir. Vergi dairesine bildirim yapılmadan önce işyeriın açılmış olması şarttır. Çünkü bunun en büyük nedeni istenilen evrakların içerisinde işyeri kira ve adres bildiriminin de yer almasıdır. Vergi dairesince istenilen diğer evraklar işletme türüne göre;

Gelir Vergisi Mükelleflerinin Hazırlaması Gereken Belgeler

Muhasebeci tarafından hazırlanmış olan iş yeri açma bildirim formu ( Bildirim Belgesi )

Noter tarafından onaylanmış kaşelenmiş imza örnekleri

T.C. Nüfus cüzdanının fotokopi örneği. ( mutlaka aslıdır onaylı olması gerekmektedir )

İkametgah ettiğiniz adres bildirimi için bağlı olduğunuz muhtarlık dan onaylı yer bildirimi.

İşyeri bilgileri ( kira kontratı ve tapu belgesi )

Bu belgelerin kontrolleri sonrasında sizlere her hangi bir iç tüzüğe aykırı bir durum bulunması durumda bağlı olduğunuz vergi numarası üzerinden vergi levhası düzenlenmektedir.

Basit Usul İş Yeri Açma Belgeleri

Vergi dairesine bildirim yapabileceğiniz bir diğer tür’de basit usul ile açılan iş yeri türüdür. Basit usul esnaf olmanın en büyük şartı işinizin bizzat kendiniz tarafından durmanızdır. Diğer bir şartı ise yıllık olarak işletmede dönen ciro miktarıdır. Basit usul esnaflara örnek vermemizi isterseniz, anahtarcılar, kuaförler, bakkallar ve manavlar gibi küçük işletmeler sayılabilir. Basit usul ile bir işletme kuracaksanız ise bu şartlara uygun iseniz aşağıdaki evrakları hazırlamanız gerekir.

Vergi dairesine işletme kurulduktan sonra işe başlama bildirgesi ( Belge xls )

Noter tarafından onaylatılmış imza sirküleri

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Muhtardan yada il nüfus dairesinden alınmış olan ikametgah belgesi

Ticari Plaka Taksi, Servis Kamyon Sahiplerinin Vergi Dairesine Vermesi Gereken Evraklar

Herhangi bir durağa bağlı olarak ticari araç kullanacaksanız dahi vergi dairesine bunun bildirimini yapmanız gerekmekte siniz. Sizlerden istenilen belgeler ise şunlardır.

İş yeri açılış bildirim belgesi

Onaylı nüfus cüzdan fotokopisi

Muhtar yada nüfus dairesinden alınmış ikametgah belgesi

Kullanacağınız taşıta ait fatura

İş Yeri Açmak İçin Belediyelerce Alınacak Gerekli Evraklar

Belediyeler iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi adına kurulacak olan işletmenin cinsine göre evraklarını belirlemektedir. Açılacak olan iş yeri durumuna göre belediyeler tarafından istenilen belgeler 3 bölümden oluşmaktadır.

1- Gayri sıhhi müesseseler ( Çıkardıkları duman ve koku ile çevreye ve insana zarar veren müesseseler örnek: yakıcı, uçucu madde içeren Lpg dolum tesisleri, maden ocakları, kireç alçı fabrikaları, gibi)

2- Umuma açık müesseseler (toplu halde eğlenme merkezleri; İnternet cafe, Sinema, Cafe, Gazino, Meyhane, Pavyon, Motel, Otel, İçkili lokantalar gibi)

3- Sıhhi müesseseler (Bakkal, Market, Et ürünleri satıldığı yerler kasap, şarküteri vb. Kuruyemiş, Büfe, Lokanta, Kafeterya, Pastane, Çay ocakları, Berber, Kuaför, Taksi Durağı gibi)

Bu üç bölümde açılacak olan işletmeye göre iş yeri açma belgeleri tanzim edilmesi gerekmektedir.

Gayri Sıhhi Müesseseler İçin Belediyelere Verilecek Olan Belgeler

Açılacak olan iş yeri gayri sıhhi müesseseler de yer alıyorsa aşağıda yer alan belgeleri bağlı olduğunuz belediyeye getirmeniz gerekmektedir.

Vergi levhasının iki adet fotokopisi

İşletme kira kontratı

İşyeriın tapusunun fotokopisi

İşyeriın yer aldığı binanın imar durumu (bu belge tapu fotokopi ile gidilip imar arşivinden temin edilecek)

Açılacak olan işletmenin yangın söndürme tüplerinin dolum faturası

İşletme sahibinin T.C. Nüfus cüzdanı fotokopisi

Portöy muayene kartı

Bağlı olduğu esnaf odasından oda kayıt belgesi

İşletmenin üstünde oturan sakinler varsa imzalı olur belgesi ( muvafakatname )

İşletme sahibine ait ustalık belgesi

Yapı sağlamlık ve itfaiye olumlu belgeli

Kurulacak olan işletme şirket ise Ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, Faaliyet belgesi,

Umumu Açık Yerler İçin Belediyelere Verilecek Olan Evraklar

Kurulacak olan işletme umumi açık bir müessese sınıfında yer alıyorsa bağlı olduğunuz belediye aşağıdaki evrakları getirmenizi isteyecektir.

Vergi levhasının 2 adet fotokopisi

Tapu ve kira kontratı fotokopileri

Bina imar durumu

T.C. Nüfus cüzdanı

Yangın söndürme tüpü dolum faturası

Portör muayene kartı

Bağlı bulunan esnaf odasına ait kayıt belgesi

İşletme bina içinde ise sakinler tarafından imzalanan muvafakatname

Olumlu itfaiye belgesi

Vukuatlı nüfus cüzdanı kayıt örneği ve sabıka kaydı

İl veya ilçe emniyetinden alına tahrikat raporu

Cami ve okullara mesafe krokisi

Yapı sağlamlığı

Kurulacak olan işletme şirket ise Ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, Faaliyet belgesi

Sıhhi Müesseselerden Belediye Tarafından Talep Edilen Resmi Belgeler

Açılacak işyeri sıhhi müessese sınıfında yer alıyorsa aşağıdaki belgeleri belediye ibraz etmeniz gerekmektedir.

Vergi levhasının iki adet fotokopisi

Kira kontratı ve tapu fotokopisi

Binanın imar durumu hakkında belge

T.C. Nüfus cüzdanı belgesi

Yangın söndürme tüpü dolum belgesi

Gıda üzerine satış yapan veya kuaför gibi insanlar ile temas içinde iş yapan işletme çalışanlarından portör muayene kartı

Bağlı olunan esnaf odası kayıt belgesi

Ustalık belgesi

Açılacak olan işletme şirket bünyesinde hizmet verecek ise Ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, Faaliyet belgesi

Açılacak olan iş yeri için BAĞ-KUR bildirim belgesi

Açılacak olan iş yeri emekli veya başka bir yerde çalışan sigortalı birinin üstünde gözükmüyorsa SGK’dan çıkarmanız gerekmektedir.

Ticaret ve Esnaf Odasına Verilmesi Gereken Belgeler

Açmış olduğunuz iş yerinin bildirimini en geç on beş gün içerisinde Ticaret odasına bildirmeniz gerekmektedir. Tabi basit üzül ile ticari faaliyet göstermiyorsanız. Yıllık ve aylık gelir giderinize göre belirlenen vergi usule göre ticaret ve esnaf kefalet odasına kayıt olmanız şarttır. Her iki kuruma göre istenilen belgeler aşağıda yer almaktadır.

Ticaret Odasına Verilmesi Gerekilen Belgeler

Aylık ve yıllık cironuza göre ticaret odasına kayıt olması gereken işletme sahibi KOBİ veya esnaflar aşağıdaki belgeleri bağlı oldukları ticaret odalarına ibraz etmeniz gerekmektedir.

İki adet imza beyannamesi

Vergi levhası, kira kontratı ve tapu fotokopisi

Tutulacak olan ticari defterin noter tarafından tasdikli nüshası fotokopisi

İkametgah il muhabiri ve nüfus kaydı örneği

Oda tarafından verilen taahhütname ve yine oda tarafından verilen matbu dilekçe

Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıt için verilmesi gereken evraklar

Cirolarına göre esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt olmak isteyenler için verilmesi gereken evraklar ve belgeler aşağıdaki gibidir.

Vergi levhası fotokopisi

T.C. Nüfus cüzdan fotokopisi

İkametgah edilen meskene ait il muhabir belgesi

Ustalık belgesi

Taksi, toplu taşımacılık yapacaklardan araçlara ait ruhsat fotokopileri

Sicil ilan ve harç bedeli dekontları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu